Věda a výuka

Studenti LF

Výuka předmětu otorhinolaryngologie na lékařské fakultě probíhá v pavilonu 22, 5.patře, v seminární místnosti. Během výuky budou vypsány termíny zkoušek, které probíhají po skončení bloku a na které se přihlašuje elektronicky. Zkouška je ústní, teoretická, losují se  3 otázky.

K výuce si přineste bílý plášť, přezůvky, kartu ISIC.

Syllabus výuky ke stažení zde

Seznam otázek ke zkoušce zde.

Exam questions in English here.

Doporučená literatura:

Slouka D. et al.: Otorinolaryngologie, Galén, Praha, 2018
Slouka D. et al.: Otorhinolaryngology, Galén, Praha, 2018 (anglicky)
Hybášek J.: Ušní, nosní a krcní lékarství. Galén, Karolinum, 1999
Treška V. a kolektiv: Propedeutika vybraných klinických oboru. Grada, Praha, 2003
Šlapák I. a kol.: Dětská otorinolaryngologie, Mladá fronta, Praha, 2013

Internetové stránky věnované oboru Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku: www.eorl.cz 

V případě Vašeho zájmu o hlubší poznání oboru Vám po domluvě rádi umožníme stáž na různých úsecích kliniky.

Doktorandské studium

Zájemci o doktorandské studium se mohou informovat o aktuálních možnostech tohoto typu studia na sekretariátu kliniky – pavilon 22, 2.patro

Specializační vzdělávání

ORL klinika je akreditována pro specializační vzdělávání v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a foniatrie. Zájemci o stáž v rámci specializační přípravy – prosím kontaktujte Oddělení dalšího vzdělávání FN Plzeň. V den zahájení stáže se dostavte v 7:00 hod. na sekretariát kliniky – pavilon 22, 2.patro.

Publikace

Slouka D. et al.: Otorinolaryngologie, Galén, Praha, 2018

Slouka D. et al.: Otorhinolaryngology, Galén, Praha, 2018 (anglicky)

Slouka D.et al.: Obstrukční syndrom spánkové apnoe, vydal Euroverlag s.r.o. Plzeň 2016

Slouka D.et al.: Hrtan. Rakovina hrtanu. Ošetřování po totální laryngektomii, vydal Euroverlag s.r.o. Plzeň 2016

Slouka D.et al.: Lasery při výkonech v ambulantní a klinické praxi, vydal Euroverlag s.r.o. Plzeň 2015