O nás

Historie

Po 2. světové válce byla v Plzni založena Lékařská fakulta a do nemocnice byl povolán žák proslulého profesora Přecechtěla docent a později profesor Kotyza, aby jako ostatní noví přednostové přetvořil oddělení Městské nemocnice na klinické pracoviště s patřičnou úrovní léčebné, pedagogické a badatelské práce. Ten vychovává mladé otolaryngology, aby je postupně pověřil řízením oddělení, která se rozrůstala v okresních městech. Kolem sebe na klinice shromažďuje tým spolupracovníků, jejichž úkolem je rozvíjet nové trendy v oboru. Vzniká samostatná stanice dětské ORL, ve spolupráci s imunologem se specializuje na péči o alergiky, je zaváděno přístrojové vyšetřování rovnovážného ústrojí a objektivní vyšetřování sluchu. Jeho nástupcem na místě přednosty se stal profesor MUDr.Josef Rems, DrSc., který jako první zavádí v republice novou techniku endoskopické mikrochirurgie hrtanu a v průběhu let školí v této disciplině řadu lékařů z celé ČSSR. Od 1. 1. 1996 nastupuje na místo přednosty doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. Ten navazuje na práci prof.Remse v oblasti hrtanové mikrochirurgie, podporuje rozvoj nových oblastí chirurgie v ORL, jako jsou endoskopická endonazální chirurgie, chirurgie štítné žlázy, péče o pacienty se syndromem spánkové apnoe atd. Klinika se stěhuje z původních, již nevyhovujících prostor v Purkyňově pavilonu do areálu Fakultní nemocnice na Borech a daří se jí získat rozsáhlé přístrojové vybavení, umožňující užívání nových diagnostických a léčebných postupů.  V lednu 2017 nastupuje do pozice přednosty as. MUDr. David Slouka, PhD., MBA. 

Klinika zajišťuje výuku oboru otorhinolaryngologie v rámci magisterského studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Výuka probíhá v českém i anglickém jazyce pro studenty oboru všeobecné medicíny i stomatologie. Kromě teoretických přednášek se studenti aktivně účastní práce na lůžkových odděleních i operačních sálech. V rámci postgraduálního vzdělávání probíhá na klinice studium doktorandské a specializační příprava v oboru ORL .