Kontakty

Vrchní sestra

Mgr. Jana JANSKÁ

JANSKA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Stanislava Síbalová
Tel.: 377 402 248
sibalovas@fnplzen.cz

Kancelář ORL kliniky (zrušení objednání, přeobjednávání)

Telefonní číslo:  +420 377 402 153, +420 377 402 617

Poštovní adresa

Otorhinolaryngologická klinika
Fakultní nemocnice Bory
E.Beneše 13, 30599 Plzeň

Audiologie + foniatrie

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 22
Cestu do ambulance najdete na průvodce č. 211

Telefonní číslo: +420 377 402 484, +420 605 118 667

Dětská ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 22 
Cestu do ambulance najdete na průvodce č. 215

Telefonní číslo:  +420 377 402 286

Dospělá ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 22

Telefonní číslo: +420 377 402 971

Logopedie

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 61

Telefonní číslo: +420 377 402 347, +420 377 402 904
e-mail:   skoblovas@fnplzen.cz

              pavlovap@fnplzen.cz