Informace k hospitalizaci

Obecné informace pro pacienty před plánovaným přijetím k chirurgickému výkonu

V plánovaný den k přijetí se, prosíme, v určený čas dostavte na recepci v přízemí pavilonu 22. (ve všední dny 8:00-9:00, v neděli 13:00-14:00). Po vystavení základní dokumentace se přesunete na příslušné oddělení, kde se ohlásíte na sesterně. Budete přijati ošetřujícím personálem, dále proběhne příjem ošetřujícím lékařem a vyšetření anesteziologem.

K hospitalizaci si, prosíme, nenoste cenné věci, šperky a větší finanční obnosy.

Z praktických důvodů doporučujeme při plánovaných operacích na krku použít raději zapínací pyžamo než noční košili (z důvodů snadnějších převazů operační rány)

Operaci je nutné odložit, máte-li opar na rtu, kašel, zvýšenou teplotu, průjem, zvracení, menstruaci.

Bližší informace o délce hospitalizace, průběhu operace a pooperačním průběhu včetně možných komplikací získáte v informovaném souhlasu k operaci nebo od svého ošetřujícího lékaře. Pro nejčastější operace máte možnost stažení kompletního informovaného souhlasu na našich stránkách zde.

Seznam věcí potřebných k hospitalizaci:

  • Výsledky předoperačních vyšetření, EKG, laboratroních vyšetření krve a moči
  • Podepsané a vyplněné informované souhlasy
  • Občanský průkaz, karta zdravotního pojištění
  • Léky, které doma užíváte (v původních obalech)
  • Osobní věci (hygienické potřeby, ručník, pyžamo, župan,přezůvky, domácí oblečení)
  • Další nezbytné pomůcky (brýle, sluchadla, berle...)

Během hospitalizace se, prosíme, řiďte pokyny lékařů a sester, hlavně při užívání jakýchkoli léků. V případě, že užíváte nějaké léky příležitostně a neuvedli jste je při příjmu, informujte zdravotnický personál, než si je vezmete.

Návštěvy

Doporučená doba návštěv:

Všední dny 15:00 – 17:00 hod.
Víkendy, svátky 14:00 – 16:00 hod.

Při přijímání návštěv mimo doporučenou dobu prosíme informujte lékaře či sestru. 

Z důvodů ochrany osobních údajů a zachování povinné mlčenlivosti NEPODÁVÁME TELEFONICKY informace o zdravotním stavu. Děkujeme za pochopení. 

V celém areálu FN Bory platí zákaz kouření, děkujeme za jeho dodržování.

Duchovní služba

Fakultní nemocnice v Plzni a pastorační služba Biskupství plzeňského nabízí hospitalizovaným pacientům prostřednictvím pastoračních pracovníků tyto duchovní služby:

  • rozhovor s knězem, nemocničním kaplanem nebo dobrovolníkem v pastorační péči
  • možnost přijetí svátostí (svátost smíření, eucharistie a pomazání nemocných)
  • účast na mši svaté v nemocnici

Pro bližší informace se, prosíme, obraťte na ošetřující zdravotnický personál.