Operační sály

Umístění: pavilon 22, 2.patro

Na dvou operačních sálech se provádí výkony v místní i celkové anestezii. Kromě základní operativy oboru (adenotomie, tonzilektomie, tracheotomie, septoplastiky, mukotomie, exstirpace lymfatických uzlin a dalších útvarů na krku, excize kožních lézí hlavy a krku atp.) provádíme i výkony specializované: sanační a rekonstrukční operace ucha, endonazální endoskopickou chirurgii nosu ,paranazálních dutin a lební baze, operace pro obstrukční syndrom spánkové apnoe a ronchopatii, operace slinných žlaz, endolaryngeální mikrochirurgii, thyroplastiky, operace maligních tumorů faryngu, laryngu, hypofaryngu, blokové disekce krčních uzlin, operace štítné žlázy a příštítných tělísek a další. Operační sály jsou vybaveny dvěma operačními mikroskopy, dvěma videořetězci pro přenos endoskopického a mikroskopického obrazu včetně záznamového zařízení pro foto a videodokumentaci, počítačovou navigací pro oblast baze lební, přístrojem pro radiofrekvenční termoablaci, CO2 laserem, přístrojem pro neuromonitoraci hlavových nervů.