Logopedie

Péči o pacienty s poruchou řeči zajišťují dvě klinické logopedky

Pozor - pracoviště je umístěno v areálu bývalé Vojenské nemocnice, pavilon 61

K vyšetření se můžete objednat na tel.č. 377 402 904, 377 402 347.