Ambulance

Umístění: Pavilon 22, přízemí vlevo

Denně jsou v provozu čtyři vyšetřovací místa: dvě pro všeobecnou ambulanci, jedno ve specializované poradně a jedno v dětské ambulanci. Všechna jsou standardně vybavena zdroji studeného světla, rigidními endoskopy pro rinoskopii a laryngoskopii a vyšetřovacími mikroskopy. K dispozici jsou dále elektrokoagulační jednotky, endokamery s monitory, flexibilní endoskopy s možností NBI zobrazení, rinomanometr, přístroj pro ultrazvukové vyšetření paranazálních dutin. Na ambulanci je také možnost provedení ultrasonografického vyšetření s odběrem buněčného materiálu techniku FNAB. Součástí ambulantního traktu je operační sál, na kterém provádíme drobné zákroky v místním umrtvení.

K organizaci péče určitých onemocnění a dispenzarizaci pacientů slouží tyto specializované poradny:

Onkologická zhoubná onemocnění  v oblasti hlavy a krku
Rhinologická choroby nosu, vedlejších dutin nosních, chirurgie lební baze
Otologická choroby ucha
Ronchopatická chrápání a syndrom spánkové apnoe
Thyreologická indikace k operaci štítné žlázy a příštítných tělísek, pooperační péče
Sonografie, FNAB ultrasonografické vyšetření a odběr biologického materiálu technikou FNAB

Do specializovaných poraden je možnost telefonického objednání na čísle 377 402 971